Kdo jsme

Advokát Gabriel Frasca

Avv. G. Frasca

Gabriel Frasca složil maturitu na klasickém gymnasiu v roce 2008/2009; promoval s vyznamenáním v akademickém roce 2013/2014 na právnické fakultě Universitá Roma Tre s disertační prací  na téma  Evropský zatýkací rozkaz (vedoucím diplomové práce byl prof. Caggiano); v roce 2019 ukončil třetí ročník doktorského studia v právních disciplínách studiem vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v oblasti bezpečnosti, svobody a práva (rovněž pod vedením prof. Caggiana) .

V roce 2016 složil advokátní zkoušku, zabývá se trestním právem, působí jako asistent na právnické fakultě Università Roma Tre, spolupracuje s nejznámějšími webovými právními novinami, včetně studiocataldi.it a avvocatoandreani.it.

Zabývá se různými aspekty trestního práva, se zvláštním zřetelem k trestným činům proti osobám a proti majetku.

 

Advokát Alessandro Di Paola

Avv. A. Di Paola

Alessandro Di Paola složil maturitní zkoušku v roce 2010 na  gymnasiu  T. Mamiani v Římě.

V akademickém roce 2014/2015 promoval na právnické fakultě Università Roma Tre (vedoucím diplomové práce byl prof. Felli); v roce 2017/2018 ukončil na Univerzitě La Sapienza s vyznamenáním univerzitní postgraduální kurz  II. úrovně  zaměřený na  soukromé právo, a to prací o rozsudku Evropského soudního dvora ,,Coman” ze dne 5. června 2018 (vedoucím práce byl prof. Alpa, konzultantkou byla prof. Alessandrini).

Od roku 2015 je zapsán do seznamu soudních tlumočníků a překladatelů při Soudu v Římě – Oddělení občanskoprávní jako překladatel a soudní tlumočník českého jazyka.  Kromě toho mluví plynně anglicky, domluví se německy a rusky. V roce 2018 složil advokátní zkoušku. Úspěšně absolvoval dvě úrovně dvouletého kurzu vojenského trestního práva a řízení při Vojenském soudu v Římě. U Soudu v Římě je zapsán v seznamu kurátorů ležící pozůstalosti.

Zabývá se zejména spory občanskoprávními a spory týkajícími se zahraničních zákazníků.